Strani jezici

U našoj predškolskoj ustanovi se koriste bosanski, engleski i njemački jezik. Stoga djeca imaju mogućnost da nauče više jezika istovremeno, bez obzira na njihov stepen razvoja ili socijalno porijeklo. Usavršavanje maternjeg jezika svakog djeteta, u smislu fonda rječi, osnovni je preduslov za učenje drugog stranog jezika.

Obzirom na njihov “upijajući um” upotrebljavamo metodu jedna cjelina – jedan jezik.

To znači da jedan odgajatelj govori uvijek samo jedan strani jezik. Važno je i da se djeca ne izlažu pritisku dok uče novi jezik. Na taj način djeca lakše usvajaju jezik vlastitim tempom jer ne postoji nikakva norma. Stajališta smo da sam proces učenja treba biti zabavan.