Maria Montessori

Ko je žena koja je započela revoluciju u edukaciji i koja je promijenila način na koji razmišljamo o djeci više nego iko prije nje?

Maria Montessori, rođena je 1870. godine, bila je prva žena u Italiji koja je stekla medicinsku diplomu.

Radila je u oblastima psihijatrije, obrazovanja i antropologije. Vjerovala je da je svako dijete rođeno sa jedinstvenim potencijalom koje treba da bude otkriveno, a ne kao “tabula rasa” koja čeka da bude napisana.

Njen glavni doprinos u radu za one koji podižu i educiraju djecu su u ovim područjima:

  • Priprema najprirodnijeg životnog okruženja za dijete
  • Posmatranje dijeteta koje slobodno živi u ovom okruženju
  • Kontinuirano prilagođavanje životne sredine u cilju da dijete može ispuni svoj najveći potencijal, fizički, mentalno, emocionalno i duhovno

BIOGRAFIJA

Maria Montessori je bila uvijek malo ispred svog vremena. Sa trinaest godina, protiv želje svog oca, ali uz podršku svoje majke, ona je počela da pohađa tehnički institut „Leonardo da Vinči“,vsa namjerom da postane inžinjer. U to vrijeme, kada su se žene uglavnom bavile društvenim naukama, to nije bilo uobičajeno.

Nakon sedam godina inžinjerstva upisala je Univerzitet u Rimu, na odsijeku za fiziku, matematiku i prirodne nauke kako bi mogla upisati Medicinski fakultet. Godine 1896. završila je medicinski fakultet i tako postala prva ženska osoba u Italiji koja je postala doktor. U svom radu na Univerzitetu u Rimu na psihijatrijskoj klinici Dr. Montessori je razvila interes za liječenje djece sa posebnim potrebama. Godine 1907. počela da proučava razvoj “normalne” djece, uzimajući na sebe odgovornost za obrazovanje pedesetero siromašne djece u Kući djece (Casa dei Bambinina) na periferiji Rima.

Vijest o nevjerovatno uspješnom ishodu svog rada sa ovom djecom proširio širom svijeta, da su ljudi dolazili iz daleka da se lično uvjere.