3 – 6 godina

Privatna predškolska ustanova “International Montessori House” prihvata djecu od jedne do šest godina starosti. Nudimo programe za odgojne grupe od 1 – 3 godine i mješoviti predškolski uzrast, odgojna grupa od 3 – 6 godina.

Program za djecu od 3 do 6 godina

Raspored programa:

Cijelodnevni program (pet dana u sedmici) od 08:00 do 17:00  sati.

Djecu je ujutro moguće dovesti od 07:30 sati.

Detalji programa:
Od rođenja do treće godine dijete nesvjesno i nenamjerno stiče osnovne sposobnosti. Uči da priča, da hoda, da kontroliše rad ruku i većinu tjelesnih
funkcija. Nakon razvoja ovih osnovnih sposobnosti prelazi na slijedeću fazu koju Dr. Maria Montessori naziva svjesno-upijajući-um.

Tokom ove faze, dijete se bavi samo-izgradnjom i formiranjem osnova ličnosti. Ovo je egocentrična faza razvoja. Smatra se najaktivnijom fazom razvoja mozga, razvojem moždanih dendritskih ćelija. Djetetov analitički um ga tjera ga samousavršavanje u svemu. Njegov osnovni zadatak u ovoj fazi je sloboda u smislu slobode kretanja, slobode izbora i slobode da se koncentriše. Njihova mantra je „Pomozi mi da to uradim sam!“.

Dr. Montessori je shvatila da je izolacija, prepoznavanje i rješavanje poteškoća ključna u razvoju djetetovog osjećaja uspjeha u učenju. Na primjer, prilikom pisanja dijete se suočava sa nekoliko izazova. Dijete mora prvo razviti osjećaj za držanje olovke, fine motoričke sposobnosti i osjećaj za pritisak. On / ona također mora naučiti usmjereno čitati i pisati (s lijeva na desno i povratak na sljedeći redak). I, dijete mora shvatiti kako kroz poteze olovke nastaju slova (suprotno od kazaljke na satu, kao što kod L”, “D”, itd) i razviti memoriju pokreta. Imajući to na umu, Dr. Montessori je “re-dizajnirala” koncept učionice i učenja razvijajući model u kojem je dijete centar svega, koji podstiče individualizam, ali i aktivno uči u okviru integrisanog nastavnog plana i programa. Ovaj koncept je nazvala prilagođenim okruženjem. U ovakovom okruženju dodatan stimulans djetetu pružaju Montessori materijali koji su osmišljeni da pomognu i ubrzaju njihov prirodni razvoj.

PRAKTIČNI ŽIVOT

Vježbe praktičnog života je područje koje je od suštinskog značaja za Montessori obrazovni temelj. U ovoj fazi dijete uči kontrolisati kretanje (finu motoriku), koncentrisati se, stiče samopouzdanje i ljubav prema učenju. Aktivnosti praktičnog života sastoje se od upotrebe svakodnevnih predmeta koje dijeca obično viđaju svaki dan. Aktivnosti namijenjene djeci trebaju biti ugodne i svrsishodne. Dijelimo ih na četiri glavne kategorije: brigu o sebi, gracioznost i ljubaznost, tjelesna koordinacija i zaštita životne sredine. Cilj ovih aktivnosti je da kod djece izgrade samopouzdanje u njihove radne sposobnosti i da ih se pripremi da steknu radne navike koje će im trebati kasnije.

FAZA RAZVOJA OSJETILA

U fazi razvoja osjetila djeci koja borave u Montessori okruženju se pomaže da postanu svjesni detalja koji se često budu previđeni. Svaka aktivnost se fokusira na jednu osobinu, bilo da je boja, težina, oblik, veličina, tekstura, zvuk ili miris. Ovakve aktivnosti kod djeteta razvijaju percepciju i želju za istraživanjem i uočavanjem sitnih razlika u obrascima ali i podstiču razvoj finih pokreta rukama. Ruka, tj. šaka je usko povezana sa razvojem mozga djeteta. Djeca moraju fizički da dodirnu određeni predmet, njegov oblik, osjete temperaturu i slično, a ne da samo slušaju nastavnika ili gledaju u televizijski ekran koji će im reći ono što bi sama zaista naučila.

JEZIK

U Montessori okruženju potičemo razvoj vještina rane pismenosti kroz korištenje fonetskih zvukova. U područiju razvoja jezika djeca su izložena različitim vrstama svjesne fonetske aktivnosti kojom želimo izgraditii jak književni temelj. Montessori medodama utičemo na poboljšanje kvalitete vokabulara djeteta, učimo ih prepoznavanje uobičajenih zvukova, i razlikama između predmeta i slika. Aktivnosti iz oblasti jezika uključuju učenje oblika i izgovora slova, finih pokreta, obogaćivanjem fonda riječi, povezivanjem riječi i slike (simbola), čitanje slogova odnosno riječi, osnovama gramatike (podjela na imenice, glagoli, pridjeve, itd) te sklapanju složenih rečenica i čitanju u sebi.

MATEMATIKA

Matematičko područije u Montessori okruženju se sastoji iz korištenja konkretnih materijala za prepoznavanje brojeva i prepoznavanje količine. Kroz ove aktivnosti, djeca tačno uče koliko simbol broja označava (odnosno broj 5 se sastoji iz 5 dijelova). Matematičke aktivnosti su podijeljene u šest kategorija koje uključuju: brojanje i decimalni sistem, rad na razvoju pamćenja, konkretne apstrakcije, aritmetički stolovi i geometriju. Djeca se postepeno uvode do složenijih matematičkih postupaka i koncepata, ali na individualnoj razini. Često se dešava da dijete ponovi matematički zadatak nekoliko puta dok ne osjeti da je spremno da pređe na teži koncept.

KULTURA

Kulturno područje u Montessori okruženju obuhvata razne teme koje zapravo spadaju u dodatne Montessori metode. Područje kulture uključuje predmete: geografije, stranih jezika, nauke, botanike, zoologije i umjetnosti & muzike. Proučavanjem navedenih predmeta djeca dobivaju mogućnost da svojom radoznalosti istraže različitosti i koncepte svijetskih ideja. Proučavanje geografije i stranih jezika djeca bolje razumiju svoju vlastitu kulturu, ali i mnoge druge. Djeca moraju naučiti kulturne raznolikosti da bi na koncu cijenila raznolikost čovječanstva. Osim toga, oni razvijaju dublje razumijevanje književnog jezika. Naučno istraživanje u Montessori okruženju omogućava djeci da rade eksperimente vlastitim rukama prvenstveno onim koji njeguju životni interes za prirodu i otkrivaju više o našem jedinstvenom svijetu (klijanje graha, sađenje itd). Kroz proučavanje botanike, djeca uče o biljkama (kako izgledaju, kako se brinuti o njima, kako one rastu i sl.) tako postaju ekološki osvještena. Predmet zoologije pokazuje djeci životinje iz cijelog svijeta (u njihovom stanovištvu, njihove jedinstvene eko-sisteme, šta jedu, kako oni rastu, itd). I na kraju umjetnost & muzika dozvoljavaju djeci njihovu jedinstvenu potrebu da se izraze. Ona imaju želju za nesputanom razmjenom iskustva pokreta, plesa i pjesme sa svojim vršnjacima. Proučavanjem predmeta kulture olakšava se kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj djece na konstruktivan način.